ASUMAREA RASPUNDERII/PRELUCRAREA DATELOR

 1. Cererile de despăgubire înaintate de către utilizatori împotriva companiei şi/ sau a agenţilor săi indirecţi (de exemplu, pentru căderi de sistem, transmiterea eronată, întârziată, modificată sau abuzivă a datelor) nu sunt luate în considerare, atâta vreme cât nu sunt bazate pe acţiuni premeditate sau de o neglijenţă excesivă. În plus, răspunderea companiei se limitează la pariu, miză sau la câştigurile posedate de către client, oricare dintre acestea ar constitui suma mai mare.
 2. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru erori de introducere, de transfer şi/sau de evaluare a datelor. În plus, compania îşi rezervă dreptul de a corecta erorile evidente, în special erorile de introducere a cotelor de pariere şi/sau de evaluare a rezultatelor (de exemplu confundarea cotelor, rezultatelor sau echipelor etc.) – chiar şi ulterior publicării acestora – sau să anuleze pariurile afectate.Compania nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea, integralitatea şi actualitatea conţinutului serviciilor de informaţii puse la dispoziţie, precum notificările de rezultate prin e-mail şi SMS, printre altele. De asemenea, compania nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea scorurilor live, statisticilor sau a rezultatelor intermediare din cadrul pariurilor live.

  Mai departe, compania îşi rezervă şi dreptul de a anula pariuri (inclusiv pariurile pentru extragerile de pe balls-of-fire.com), chiar şi după publicarea rezultatelor, în cazul în care pariurile au fost câştigate de către utilizator datorită unei erori tehnice, iar compania poate demonstra această eroare/aceste erori folosindu-se de înregistrări tehnice. Obligaţia producerii de dovezi în cazul existenţei unei erori tehnice îi revine companiei. În astfel de cazuri, miza pe pariul sau jocul respectiv va fi rambursată în contul de pariuri al utilizatorului. Compania îşi rezervă dreptul de a trage la răspundere orice jucător pentru pagubele produse companiei, decurse din faptul că acesta a profitat cu ştiinţă de o eroare tehnică sau administrativă în timpul efectuării de depuneri sau plăţi.

  Este considerată miză exclusiv suma desemnată şi confirmată de companie.

 3. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele decurse din utilizarea eronată a contului.
 4. Compania îşi rezervă dreptul să excludă orice jucător de la participarea la toate ofertele bwin International Ltd. la propria sa discreţie.
 5. Compania indică în mod expres faptul că, încheierea de pariuri şi mijlocirea acestora, respectiv participarea la pariuri sportive, poker de tip multiplayer, jocuri de casinou şi de loterie pot fi restricţionate prin lege sau chiar interzise în unele ţări. Se poate ca asemenea restricţii sau interdicţii să fie aplicabile chiar şi atunci când compania a obţinut granturile corespunzătoare (licenţe de pariuri respectiv de casino) pentru încheierea şi mijlocirea de pariuri. Prin urmare, utilizatorului i se aduce la cunoştinţă faptul că îi revine întreaga răspundere pentru orice consecinţe rezultate din faptul că, în ţara sa încheierea de pariuri sau participarea la pariuri sportive, poker de tip multiplayer, jocuri de casinou sau de loterie sunt permise doar în anumite condiţii, care nu sunt îndeplinite aici. Mai departe, utilizatorului i se aduce la cunoştinţă că, în afara informaţiilor oferite în acest paragraf, compania nu are obligaţia de a informa, avertiza sau educa utilizatorii. Compania nu este, îndeosebi, răspunzătoare pentru niciun fel de consecinţă punitivă rezultatü din nerespectarea de către utilizator a interdicţiilor relevante în ţara sa.
 6. Prin încheierea unui pariu sau participarea la jocuri cu mize în bani reali, utilizatorul declară că a împlinit vârsta minimă legală pentru a participa la jocuri de noroc, conform prevederilor legale din ţara sa. Mai departe, o dată cu încheierea unu pariu sau participarea la un joc cu mize pe bani reali, utilizatorul declară că are capacitatea legală necesară pentru a încheia un contract cu societatea. În cazul încălcării acestor condiţii, compania va închide imediat contul utilizatoruluiI şi va lua toate măsurile necesare.
 7. Utilizatorul este de acord cu salvarea şi prelucrarea prin intermediul asistenţei automatizate a datelor personale furnizate companiei în cadrul pariurilor sportive, jocurilor de poker de tip multiplayer, de casinou şi de loterie, precum şi a tuturor celorlalte jocuri. Adiţional, se aplică şi prevederile din paragraful „Securitate/Protecţia datelor“.
 8. Compania îşi rezervă dreptul să informeze utilizatorii în legătură cu promoţiile speciale sau cu noile produse telefonic sau prin e-mail, ca şi dreptul de a oferi asistenţă în mod proactiv, atâta timp cât aceştia nu solicită în mod explicit că nu doresc să primească informaţii prin aceste mijloace. Utilizatorul are dreptul să refuze să fie contactat, fără furnizarea vreunui motiv.
 9. Compania îşi arogă dreptul de a corecta orice greşeli evidente sesizate în cursul prelucrării soldurilor din conturi. Compania îi va informa imediat pe utilizatorii în cauză de toate corecturile efectuate.
 10. În caz de suspiciune de fraudă sau de manipulare a meciului sau a câştigurilor, compania îşi rezervă dreptul de a furniza asociaţiilor sportive, autorităţilor sau altor terţi implicaţi în investigarea acestor cazuri, datele salvate (informaţii referitoare la suspiciunile legate de frauda în chestiune) ale utilizatorului/rilor implicat/ţi.
 11. Descărcarea imaginilor de pe paginile de internet ale companiei (sau de pe site-urile accesibile prin intermediul acestora) este permisă exclusiv pentru uzul personal – publicarea, transmiterea, reproducerea sau alte mijloace de folosire ale acestora fiind strict interzise.
 12. Compania declară în mod expres că nu îi va oferi utilizatorului asistenţă cu privire la taxe şi/sau alte aspecte legale.